ALBANIA * SHQIPËRIA

ALBANIA * SHQIPËRIA
Republika e Shqipërisë * Δημοκρατία της Αλβανίας

  • Durrës * Durazzo * Δυρράχιο


  • Rrethi i Sarandës * Αγιοι Σαραντα * Sarandë District


[Back to: * Regressa a: Europa Europe | Main Index * Índice Geral]

No comments: